Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page
Informativni dan bo v torek, 25. septembra 2018, ob 17. uri, v predavalnici P2, na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, Bizeljska cesta 45, Brežice.

Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja strokovna šola, je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem ŠC Nova Gorica uspešna pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Projekt zaposlenim omogoča brezplačen študij na Višji strokovni šoli Brežice v višješolskem študijskem programu EKONOMIST že v študijskem letu 2018/2019. Za vse informacije ter pogoje vpisa izpolnite informativno prijavo na povezavi »Informativna prijava«. Na vaš e-naslov vam bomo poslali vsa pojasnila in obrazce za vpis. Prve prijave z dokazili so možne do 25. septembra 2018.

Cilj projekta Munera3 je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

V brezplačni višješolski študijski program se lahko vpišete:

  • če ste zaposleni in izpolnjujete pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje;
  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002);
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerim dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.).

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti.

V primeru večjega števila prijav (omejitve vpisa), bodo upoštevana naslednja merila za izbor:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter
  • ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (npr. 1. in 2. letnik PTI izobraževanja).

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter
  • ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

INFORMACIJE:

Ekonomska in trgovska šola Brežice; Višja strokovna šola
Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice
Tel.: 07 49 92 562
E-mail: lidija.furlan@guest.arnes.si

 

(Skupno 111 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost