Svet staršev je posvetovalni organ, ki:

  • voli predstavnike v Svet zavoda,
  • predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja oz. učiteljskega zbora o nadstandardnih storitvah,
  • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenja in predloge v zvezi z delovnim načrtom šole,
  • opravlja druge naloge po zakonu.

Svet staršev se v septembru dopolni s predstavniki staršev dijakov 1. letnika oz. novoizvoljenimi člani na oddelčnih roditeljskih sestankih. Na 1. jesenski seji izoblikuje mnenje o predlogu LDN šole za tekoče šolsko leto in sprejme predlog nadstandardnega programa, ki se financira tudi s sredstvi Šolskega sklada ETrŠ Brežice.

Aktualna predsednica Sveta staršev je ga. Sonja Ogorevc. Svet staršev voli tudi predstavnike staršev v Svet zavoda ETrŠ Brežice.

 

V septembru 2018 izvoljeni člani Sveta staršev so:

1. Ae ga. Suzana Šipka 3. Ae ga. Simona Saviozzi
1. Av ga. Natalija Rovan 3. Av g. Mitja Ficko
1. At ga. Mojca Kunej 3. At ga. Ivana Zupančič
1. Ap ga. Bernarda Permozer 4. Ae ga. Maja Lorenci
2. Ae ga. Zlatka Kolman 4. Av ga. Sonja Ogorevc
2. Av ga. Janja Leskovar
2. At ga. Marjanca Lepej
2. Ap ga. Cvetka Pavlič

 

Share on FacebookPrint this page
(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost