Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Kot članica nacionalne mreže UNESCO-vih šol ETrŠ Brežice sodeluje v razpisanih projektih od šolskega leta 2002/03. V tem šolskem letu bomo nadaljevali začeto delo in ga nadgrajevali v smislu uresničevanja  Delorsovih stebrov izobraževanja: učiti se, da bi vedeli, učiti se, da bi znali delati, učiti se, da bi znali živeti skupaj, učiti se biti. Še posebej se bomo posvetili naslednjim UNESCO temam: svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju, mir in človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje, medkulturno učenje (spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina), okoljski problemi in njihovo interdisciplinarno reševanje.

V šol. letu 2017/18 se bomo preko projektov povezovali z drugimi UNESCO šolami in okrepili naše delovanje v UNESCO središču. Kot doslej bomo obeleževali svetovne dneve.

V tem šolskem letu bomo obeležili predvidoma 20 mednarodnih dni. Pri splošnih predmetih in različnih strokovnih modulih bomo spoznavali, kaj je trajnostni razvoj, trajnostni razvoj z vidika varovanja okolja, trajnostni razvoj kot izboljšanje kakovosti življenja vseh članov družbe, trajnostni razvoj kot način razvoja gospodarstva. Vsebine bomo vključevali v sam pouk in izvajanje različnih delavnic na to tematiko (podjetniške delavnice na naši šoli in drugih šolah) ter karierni dan na naši šoli za osnovnošolce. Z aktivnostmi se bomo  medpredmetno povezovali v strokovnih modulih programa ekonomski tehnik SSI in PTI,  predšolska vzgoja in programa trgovec. Povezave bodo tudi preko mednarodnih projektov, ki se izvajajo na šoli.

Obeleželi bomo leto 2017 – Mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj, ki ga je izbrala Generalna skupščina Združenih narodov. V resoluciji prepoznava pomen mednarodnega turizma s poimenovanjem mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer prispeva h krepitvi miru po svetu. Skladno s temi smernicami bomo izvajali različne aktivnosti tudi na naši šoli.

Obeležili bomo tudi  leto 2018 – Evropsko leto kulturne dediščine “Kulturna dediščina za Evropo prihodnosti”. Z dogodki na naši šoli bomo krepili občutek pripadnosti Evropi. V središču pozornosti bo opozarjanje na evropsko kulturno dediščino in vrednote ter njihovo ohranjanje. Še posebej bosta izpostavljena skupno sodelovanje pri promociji evropskih vrednot in približevanje dediščine mladim. Skladno s temi smernicami bomo izvajali različne aktivnosti tudi na naši šoli.

V podporo Mednarodnemu desetletju zbliževanja kultur 2013-2022, ki se udejanja v okviru pridruženih šol UNESCO v Sloveniji in po svetu bomo sodelovali na različnih aktivnostih in tudi sami na naši šoli organizirali prireditev.

Aktivnosti na naši šoli bomo organizirali tudi v okviru Desetletja biotske raznovrstnosti    2011-2020.

Sodelovali bomo v nacionalnih projektih Moder stol – nekdo misli nate OŠ Pišece, Dan človekovih pravic – OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, Ples je skriti jezik duše  Gimnazija Brežice, Večerja Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, v nacionalnem projektu z mednarodno udeležbo Dediščina v rokah mladih – Mladi posvojijo spomenik OŠ Semič, v nacionalnem projektu z mednarodno udeležbo Učenec poučuje – IV. OŠ Celje, v mednarodnem projektu Meja – Gimnazija Nova Gorica,  in na mednarodnem taboru Premikamo meje na OŠ Pišece.

Projekt koordinira  Mira Starc.

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost