Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

TEMELJNE KOMPETENCE V POSAVJU 2023-2029

Ljudska univerza Krško je bila kot nosilka konzorcija uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za izvajanje projekta Temeljne kompetence v Posavju 2023–2029, s katerim bo omogočila številne brezplačne programe za prebivalce v regiji Posavje. V konzorciju poleg Ljudske univerze Krško sodelujeta tudi naša šola Strokovno izobraževalni center Brežice ter Prah, d. o. o., Podružnica Krško.

Namen projekta:

Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.


Cilj projekta:

Pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.


Ciljna skupina: 

Ciljna skupina v projektu so odrasli, posebno pozornost bomo namenili posameznikom, ki so:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj);
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
  • tujci,
  • osebe na prestajanju zaporne kazni.


Načrtovani kazalniki:

V konzorciju bomo izvedli v času trajanja projekta 203 programe izobraževanja in usposabljanja, od tega 19 javnoveljavnih, na ravni projekta predvidevamo 2.392 vključitev, od tega bo 1.872 udeležencev takšnih, ki bodo v operacijo vstopili prvič.

Načrtujemo, da bo LU Krško organizirala 119 programov, opravljanje izpitov omogočila do 610 kandidatom in vključila vsaj 1.118 novih udeležencev, partner SIC Brežice bo organiziral 35 izvedb programov in 318 novih vključitev, partner Prah, d. o. o., Podružnica Krško, pa 49 programov, omogočil 60 kandidatom udeležbo na izpitih ter vključil 436 novih udeležencev.


Trajanje projekta:

Od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029.


Vrednost projekta:

1.378.360,15 €


Kontakt:

Deja Avsec; tel.: 041 285 978; e-naslov: deja.avsec@sicbrezice.si ali kompetence@sicbrezice.si


Partnerji in izvajalci programov:

Programi v projektu Temeljne kompetence v Posavju so za udeležence brezplačni. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Spletna stran evropske kohezijske politike: https://evropskasredstva.si

Operacija je sofinancirana v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Program 2021–2027), cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.


RAZPISANI PROGRAMI

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost