Unesco
VSŠB Brežice
11. državno tekmovanje iz logistike
ETrŠ Brežice
ETrŠ Brežice
ETrŠ Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice

Uradna spletna stran ETrŠ Brežice. Na šoli izvajamo pet verificiranih izobraževalnih programov srednjega poklicnega (spi) in srednjega strokovnega (ssi) izobraževanja, in sicer: 3-letni program trgovec (spi), 4-letni program ekonomski tehnik (ssi), 4-letni program logistični tehnik (ssi) in 4-letni program predšolska vzgoja (ssi) ter 2-letni poklicno-tehniški program ekonomski tehnik (pti); v OE VSŠ izvajamo višješolski strokovni program ekonomist (prej komercialist).

Osebna izkaznica » | Izvedbeni kurikuli » | Izobraževalni programi »

Novice

Razstava likovnih izdelkov

Razstava likovnih izdelkov

20. maj 2016

Ekonomska in trgovska šola Brežice se je odzvala povabilu k sodelovanju v Tednu vseživljenjskega učenja 2016 v Posavju. Območna koordinatorica tega projekta je Ljudska univerza Krško.

Likovni izdelki dijakinj Dajane Maljenović in Maje Unetič iz 2. letnika programa ekonomski tehnik so nastali pri likovnem ustvarjalnem krožku pod mentorstvom profesorja Alojza Konca.

Jasmina Jazbinšek iz Ekonomske in trgovske šole Brežice postala državna prvakinja

Jasmina Jazbinšek iz Ekonomske in trgovske šole Brežice postala državna prvakinja

19. april 2016

Na Šolskem centru v Kranju se je v četrtek, 14. 4. 2016, odvijalo že 40. državno tekmovanje v tehniki prodaje za dijake srednjih trgovskih šol, kjer je tekmovalo v prodajnih veščinah  90 dijakinj in dijakov iz 17 srednjih šol iz vse Slovenije, ki se izobražujejo za poklic prodajalec. Namen tekmovanja je poudariti pomen trgovskega poklica, poglabljati znanje in veščine prodaje, popularizacija trgovske stroke in druženje. Izbrani in najboljši dijaki sodelujočih šol so letos tekmovali v šestih razpisanih kategorijah tehnike prodaje in se potegovali za naziv najboljšega prodajalca.  Celostni prodajni nastop posameznega dijaka je ocenjevala tričlanska komisija. 

Izobraževanje zaposlenih na ETrŠ o postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja

Izobraževanje zaposlenih na ETrŠ o postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja

11. april 2016

V preteklem tednu je Ekonomska in trgovska šola Brežice v trajno last iz rok Patricije Čular z oddelka za družbene dejavnosti Občine Brežice prevzela defibrilator, ki ga je šola tudi delno sofinancirala preko sodelovanja v projektu BE ACTIVE. Projekt je potekal v času lanskih poletnih šolskih počitnic. Naša profesorica športne vzgoje Vladka Lopatič je v njem vodila rekreativno vadbo za odrasle v naši telovadnici, ki jo je šola ponudila v uporabo.

ETrŠ Brežice

Ekonomska in trgovska šola Brežice
(skrajšano ETrŠ Brežice)
Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice
t07 / 499 25 50
t07 / 499 25 70
e

Publikacija

Galerija