Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Izvirna ekskurzija na Bavarsko (četrtek, 5. 4. – sobota, 7. 4. 2018)

Načrt potovanja

Vstopne postaje za dijake, ki vstopijo v:

SEVNICI – avtobusna postaja pri gostilni Rondo (4. 4. 2018 ob 22.50)

KRŠKEM – glavna avtobusna postaja (4. 4. 2018 ob 23.20)

BREŽICAH – parkirišče ETrŠ Brežice (Bizeljska cesta 45, Brežice) (5. 4. 2018 ob 0.00)

Predviden čas vrnitve:

BREŽICE – parkirišče ETrŠ Brežice (7. 4. 2018 v poznih večernih urah – okoli 24.00)

Predvidena pot

Brežice – Nürnberg – Rothenburg – Dachau –München – Kimsko jezero – Brežice

Opis varnostnih dejavnosti v času organiziranih dejavnosti na ekskurziji

 • Vse dejavnosti varnostnega načrta za strokovno ekskurzijo na Bavarsko izhajajo iz Varnostnega načrta in pravil o varnostnih ukrepih za izvajanje dejavnosti z učenci in dijaki izven šole in v okviru šole (potovanja, ekskurzije, športni dnevi, nastopi, tekmovanja ipd.) Ekonomske in trgovske šole Brežice.
 • Dijaki naj imajo vedno pri sebi osebni dokument ali fotokopijo osebnega dokumenta (spremljevalci imajo kopijo imenskega seznama dijakov z njihovimi mobilnimi telefonskimi številkami).
 • Na ekskurziji bomo pozornost namenili tudi priporočilom za varstvo zdravja (mraz, primerna obutev in zaščita pred mrazom, hrana, pijača, alergije, zdravila …). O tem so bili dijaki tudi predhodno opozorjeni na sestanku pred odhodom v petek, 30. 3. 2018.
 • Pred odhodom s parkirišča ETrŠ Brežice (4. 4. 2018 ob 23.50) bomo spremljevalci natančno preverili prisotnost dijakov in določili sedežni red na avtobusih. Sedežni red bo veljal ves čas ekskurzije.
 • Na avtobusu bomo predstavili natančen program ekskurzije (predvideno uro prihoda v Nürnberg, čas predvidenih ogledov, prosti čas, ki bo namenjen dijakom, prihod v hotel in dejavnosti prvega dne ekskurzije).
 • Dijake bomo pravočasno in primerno seznanili s pravili obnašanja ter jih opozorili na spoštovanje pravil.
 • Dijake bomo posebej opozorili na pravilno prečkanje ceste, zlasti na semaforiziranih križiščih.
 • Še posebej bomo spremljevalci pozorni na izdajo navodil na in med ekskurzijo.
 • V času ekskurzije se smiselno uporablja Pravilnik o šolskem redu in vsa Šolska pravila, predvsem za zagotavljanje osebne varnosti in zdravja ter varnosti in zdravja drugih udeležencev.
 • Dijaki se ne smejo oddaljiti od skupine brez izrecnega dovoljenja spremljevalca (določen in omejen prosti čas).
 • Dijaki naj se nikakor ne gibljejo sami, ampak vedno v večjih skupinah, da so v primeru nezgode mobilni.
 • Dijaki so dolžni o vseh posebnostih takoj obvestiti enega od spremljevalcev.
 • Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.
 • Vse kršitve prepovedi bodo po vrnitvi obravnavane v skladu s šolskimi pravilniki.
 • V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

Opis varnostnih dejavnosti v prostem času dijakov oz. v času, ko ne potekajo organizirane dejavnosti

 • Dijaki naj upoštevajo navodila spremljevalcev glede varnosti v prometu. Strogo je prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih sredstev.
 • Dijaki naj se nikakor ne gibljejo sami, ampak vedno v večjih skupinah, da so v primeru nezgode mobilni.
 • Med seboj naj si izmenjajo telefonske številke, da bodo lahko v nujnem primeru dosegljivi; Na željo spremljevalcev morajo dijaki posredovati tudi telefonske številke staršev ali skrbnikov.
 • Dijaki morajo upoštevati časovne omejitve prostega časa, ki jim bo namenjen v središču mesta.

Opis varnostnih dejavnosti v času bivanja dijakov v mladinskem hotelu (nočitvi 5. 4. – 6. 4. 2018 Nürnberg in 6. 4. – 7. 4. 2018 Dachav)

 • Dijakom je strogo prepovedano zapuščati mladinski hotel po namestitvi.
 • Strogo je prepovedana izposoja vseh prometnih sredstev ter uporaba privatnih prometnih sredstev, prepovedano je zapuščanje hotela s taksiji.
 • Dijaki naj se v težavah obrnejo na svojega spremljevalca/profesorja in obvezno v primeru kakršnih koli težav ali zapletov (tudi ponoči) poiščejo katerega od spremljevalcev. Dijaki naj upoštevajo hišni red v mladinskem hotelu; v sobah ne smejo kaditi in uživati alkohola, ne smejo plezati po ograjah balkonov, z balkona na balkon ali iz enega nadstropja v drugo; ne smejo povzročati namerne škode; ves čas morajo skrbeti za primerno urejenost svojih sob.
 • Dijaki naj v času nočnega počitka počivajo, zato morajo biti najkasneje ob uri, ki jo določijo spremljevalci, brezpogojno v sobah, ki so jim dodeljene, ponoči jih brez izrecnega dovoljenja učitelja ne smejo zapuščati, po sobah se ne smejo zbirati v večjih skupinah. Za vse morebitne poškodbe inventarja v mladinskem hotelu nosijo osebno odgovornost dijaki, ki so nameščeni v posamezno sobo.
 • Morebitne konflikte in nesporazume bomo reševali sproti.
 • Vse kršitve prepovedi bodo po vrnitvi obravnavane v skladu s šolskimi pravilniki.
 • V vseh okoliščinah morajo dijaki ohraniti primerno samodisciplino.

Odgovorni spremljevalci na ekskurziji 

Darja Babič Drašler, Patricija Rudolf, Nadja Ivšić in Janina Šifrer, vodička

Organizator strokovne ekskurzije

Turizem Desetnica, Slovenska cesta 56 a, 1234 Mengeš,

Mobilni telefon: 040 7755 73

e-naslov: janina@desetnica.si

dr. Mojca Tomažin, ravnateljica

(Skupno 270 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost