Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Brežice, 15. in 16. februar 2019

Ekonomska in trgovska šola (ETrŠ) Brežice je v sklopu letošnjih informativnih dni predstavila svoje izobraževalne programe na srednješolski in višješolski stopnji. Oba dneva je uspešno koordinirala profesorica Vladka Lopatič Omerzu.

V petek je šolo obiskalo okoli 90 bodočih dijakov s svojimi starši in spremljevalci, ki so bili navdušeni nad toplim sprejemom v šolski avli, kjer jih je pričakal lep glasbeno-pogovorni program dijakov šole, s katerim so hoteli prikazati vzdušje in dobre ter sproščene odnose med njimi in profesorji. Program so pod mentorstvom  profesoric Patricije Rudolf in Darje Babič Drašler pripravili dijaki šole Luka Cerjak, Luka Engel, Timi Topolovec, Gal Lupšina, Klara Vodopivec, Sara Plevnik, Anja Roštohar, Beno Kunst, Antonio Vogrinc in Aida Perko Praner ter šolski pevski zbor pod mentorstvom profesorice Metke Lorger.

Ravnateljica dr. Mojca Tomažin je vse povabila, da pridobijo čim več koristnih informacij za lažjo odločitev in jim zaželela dobro počutje na šoli. Poudarila je, da je izbira naše šole, ki da veliko široko usmerjenih in življenjsko potrebnih znanj iz ekonomije, prava, financ in vzgoje otrok, še kako dobra izbira tudi za tiste, ki se še niso povsem odločili, kje bi preživeli najlepša leta mladosti.

Po kratkem kulturnem programu sta dijaka David Pirnar in Rok Kerin s profesorico Vladko Lopatič Omerzu popeljala devetošolce in njihove spremljevalce po šoli, jim razkazala šolsko knjižnico, zanimive utrinke na šolskih hodnikih in delček dejanskega pouka pri nekaterih predmetih, kjer so profesorji prijazno odprli vrata. Goste sta nato popeljala do velike predavalnice, ki je bila kmalu napolnjena do zadnjega kotička. V predavalnici so vsi dobili podrobne podatke o programih v obliki zloženk. Svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec je v uvodu podala osnovne informacije o delovanju šole in predstavila sodelovanje šole v številnih mednarodnih projektih. Profesorica Urška Nadja Senica je predstavila triletni program trgovec in izpostavila velike zaposlitvene možnosti v trgovini. Profesorica Karmen Štefanič je nadaljevala s predstavitvijo programa PTI (3+2), v katerem trgovci pridobijo še drug poklic, in sicer ekonomski tehnik. Predstavila je tudi nov projekt šole Inovativna pedagogika 1 na 1, kjer bodo tisti dijaki, ki se bodo vpisali v prvi letnik programa ekonomski tehnik, lahko pri pouku uporabljali sodobne IKT pripomočke pri prav vseh predmetih. Program ekonomski tehnik je predstavila profesorica Mirica Starc, ki je poudarila širino in uporabnost znanja v tem programu ter možnost zaposlitve  v vsaki veji gospodarstva in negospodarstva. Omenila je tudi številna zlata in druga priznanja ter zmage naših dijakov na državnih tekmovanjih v znanju, kar je lepa popotnica za pridobitev štipendije, zaposlitve in možnosti za odlično nadaljevanje šolanja na višjih, visokih šolah ter na fakultetah. Program predšolska vzgoja je predstavila profesorica Mojca Ogorelc, ki je poudarila pomen pozitivne samopodobe pri mladostnikih in inovativne pristope poučevanja. Kot koordinatorka projekta Šola ambasadorka evropskega parlamenta je pojasnila, kaj vse dijaki naše šole lahko osvojijo in pridobijo z vključitvijo v različne dejavnosti. Profesorica Nadja Ivšič je kot koordinatorka projekta Dijaki dijakom za varno mobilnost zagotovila, da šola zelo skrbi tudi za varnost v prometu. Da naši dijaki poleg učenja v učilnicah tudi veliko potujejo in se udeležujejo različnih ekskurzij, je na kratko predstavila tudi Katarina Kukovičič Unetič.

Obiskovalce smo nato peljali v šolsko telovadnico, pred katero je profesor Berto Žnidaršič predstavil bogat program športa, ki ga izvajamo na šoli. Sama telovadnica pa se je za dva dni spremenila v pravo sejemsko organizacijo, saj je bilo v različnih kotičkih in na različnih stojnicah ter projekcijah zares začutiti, kaj vse se na šoli dogaja. Svetovalna delavka in dijaki višjih letnikov so predstavili utrinke iz 12-letne zgodovine evropskih projektov in izmenjav ter možnosti opravljanja brezplačne delovne prakse v tujini, ki jo s pridobitvijo evropskih sredstev množično prakticiramo na šoli že peto leto. Dejavnosti različnih programov so predstavili dijaki in profesorji za in pred stojnicami. Prikazali so, kako poteka pouk na šoli in kaj vse so dijaki sposobni narediti oz. izpeljati med šolanjem. Med predstavitvami so izstopali nastopi bodočih vzgojiteljic s petjem, igranjem, razstavo izdelkov in igrami ter učna podjetja, ki jih ustanovijo dijaki tretjih letnikov programa ekonomski tehnik, in prikaz pospeševanja prodaje v trgovini z oblačili. Program trgovec in potrebo po delovni sili sta predstavili tudi podjetji Spar Slovenija in Mercator s svojimi predstavniki.

Ob enajsti uri je potekala še predstavitev višješolskega programa ekonomist, kjer so ravnateljica Višje strokovne šole Brežice Hermina Vučajnk, referentka in profesorica Lidija Furlan ter študentka drugega letnika program ekonomist Dolores Jalovec izpostavile značilnosti višješolskega strokovnega programa, ki je zelo praktično naravnan, saj študenti tretjino študija preživijo pri delodajalcih, z njimi navežejo stike že med šolanjem, se naučijo vsega potrebnega in tako veliko lažje pridejo do zaposlitve. Veliko prednosti šolanja v domačem kraju predstavlja tudi nižji strošek šolanja, brezplačna literatura in možnost ustvarjanja lastne družine že med študijem.

Interes za vse programe je bil dovolj velik, kar kaže na dobro delo in klimo na naši šoli in zavezuje vse, da bomo jeseni zadovoljili pričakovanja tako novih dijakov kot novih študentov ter jih uspešno prepeljali skozi štiri srednješolska leta, ko je potrebno pridobiti veliko novega znanja, hkrati pa tudi užiti enkratna leta mladostništva in vse priložnosti v tem obdobju. Študente pa bomo v samo dveh letih pripeljali do diplome in 6. stopnje izobrazbe ter jim omogočili hitro osamosvojitev in uresničitev njihovih želja.

Tekst in foto: Metka Galič

 

(Skupno 648 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost