Svet zavoda

Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ekonomske in trgovske šole Brežice (kratko: Svet zavoda) po Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Ekonomska in trgovska šola Brežice« z dne 2. 9. 2008 in v skladu s spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z dne 11. 8. 2009 sestavlja 17 članov, in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev, 3 predstavniki staršev dijakov, 2 predstavnika dijakov, 3 predstavniki študentov VSŠ in predsednik strateškega sveta, ki je član Sveta zavoda po svojem položaju.

Člani Sveta zavoda v šolskem/študijskem letu 2017/18

Ime in priimek Predstavnik
dr. TOMAŽ TEROPŠIČ ustanovitelja (imenuje Vlada RS)
FRANC VRANETIČ ustanovitelja (imenuje Vlada RS)
JANKO PETAN ustanovitelja (imenuje Občina Brežice)
LIDIJA FURLAN delavcev OE VSŠ
KARMEN ŠTEFANIČ delavcev OE VSŠ
DEJA AVSEC delavcev OE PSŠ
KATJA BOGOVIČ delavcev OE PSŠ
LIDIJA VOGRIN delavcev OE PSŠ
MITJA FICKO staršev dijakov
MAJA LORENCI staršev dijakov
TAMARA MOČNIK staršev dijakov
ANJA BUČAR dijakov
HANA KRIVIĆ dijakov
NIVES GERJEVIČ študentov
VIKTORIJA HRUŠEVAR študentov
PETRA PRAH študentov
strateškega sveta VSŠ (predsednik še ni imenovan/-a)

 

Predsednica Sveta zavoda je Lidija Furlan, namestnica predsednice pa Tamara Močnik (izvolitev na 1. seji Sveta zavoda 1. 3. 2017).