Skoči na glavno vsebino
07 49 92 550 info@sicbrezice.si
Select Page

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit (ZI). Na ZI kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem ZI se kandidati lahko zaposlijo, lahko pa, če je to možno, nadaljujejo izobraževanje po vertikali (PTI).

 

POGOJI

  1. Uspešno zaključen 3. letnik programa trgovec (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti oz. ob prijavi oddate kopijo spričevala 3. letnika).
  2. Kandidati, ki se izobražujejo ob delu oz. opravljajo prekvalifikacijo, morajo predložiti poleg spričevala o zaključnem izpitu prejšnje šole tudi spričevalo o zaključenem programu prekvalifikacije, vključno z dokazilom o opravljeni delovni praksi.
  3. Poravnane vse obveznosti: dijaki imajo urejene vse obveznosti do šolske knjižnice in ostale obveznosti v razredu; ostali kandidati pa morajo predložiti tudi potrdilo o plačilu izpita.

 

PRIJAVA

  • Izpolnite obrazec 1,39, ki ga kupite v papirnici ali ga najdete na povezavi PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU
  • V tajništvu pustite tudi svoje kontaktne podatke (ŠT. TELEFONA, NA KATERI STE DOSEGLJIVI)
  • Prijavo oddate 30 dni pred začetkom posameznega izpitnega roka (glej zimski, spomladanski, jesenski rok) v tajništvu šole v času uradnih ur oz. jo pošljete po pošti.
  • Izjemoma se je možno prijaviti k zaključnemu izpitu tudi 3 dni pred začetkom roka, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.

 

ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ

Prijaviti se je možno tudi k posamezni izpitni enoti na ZI – torej vsako od izpitnih enot je možno opravljati v različnem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.

Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z odlično, je oproščen opravljanja tega izpita.

Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na izpitih, kar se zaokroži na eno decimalko).

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Katja Bogovič (tajnica šolske komisije za zaključni izpit)
kabinet TUJ 2
telefon: 07 49 92 571
e-mail: katja.bogovic@gmail.com
tajništvo šole, telefon: 07 49 92 550

Urška Senica vodja PUZ-a za program trgovec,

 

Mentorice za Izdelek oz storitev so:

Kandidati izberete temo svoje naloge s seznama tem, izberete pa tudi mentorico, pri kateri želite opravljati nalogo (vendar pa bo število nalog sorazmerno porazdeljeno med mentorici po načelu, kdo prej odda prijavo- glej Zbirna mapa).

Jadranka Roguljič– slovenščina (jadranka.sola@gmail.com)

  

 GRADIVA

 

(Skupno 1.129 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost