Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri
VSŠB
UNESCO

Svetovalna služba

SVETOVALNA SLUŽBA

Svetovalka: Alenka Pečnik Kranjec, univ.dipl.ped.
Pogovorne ure: ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 9. do 14. ure ob ponedeljkih in sredah tudi od 16.30 do 17.30 (po vnaprejšnjem dogovoru)
Tel.: 07/4992-556
Elektronska pošta: alenka.pecnik@guest.arnes.si

Svetovalna služba je namenjena vsem dijakom, strokovnim delavcem in udeležencem izobraževanja odraslih naše šole.

Pridi po nasvet, informacije ali na klepet.


PODROČJA DELA SVETOVALNE SLUŽBE

 1. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI IN STARŠI
  • vpis in sprejem novincev
  • spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem, preusmerjenim, osipnikom
  • delavnice na temo UČENJE
  • poklicna orientacija (individualni razgovori, koordinacija dela z ZRSZZ in VPIS, skupinsko svetovanje)
  • identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov
  • svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnostnih in situacijskih težav
  • delo z OPP
  • predavanja za starše (Mladostnik, adolescenca in šola; Nadaljevanje izobraževanja)
  • svetovanje staršem
  • svetovanje družinam
 2. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI
  • preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju
  • sodelovanje na sejah oddelčnih učiteljskih zborov
  • sodelovanje na sejah celotnega učiteljskega zbora (ocenjevalne in pedagoške konference)
  • sodelovanje na strokovnih aktivih
  • sodelovanje in posvetovanje z učitelji - izvajanje pouka, razredništvo
  • sodelovanje pri izvajanju individualiziranih programov za OPP
 3. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA
  • normalizacija oddelkov začetnega letnika
  • predlogi za oblikovanje oddelkov
  • priprava in izvedba informativnih dni ter promocija poklicev na osnovnih šolah
  • sodelovanje pri pripravi šolske publikacije
  • sodelovanje pri evalvaciji dela šole: učni uspeh po predmetih in oddelkih, vpisna
  • problematika, osip, preusmeritve in prešolanje, poklicna orientacija
  • posvetovalno delo z vodstvom šole
  • sodelovanje pri organizaciji interesnih dejavnosti
 4. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE
  • analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov
  • analize razredne klime in sociometrični testi - po potrebi
  • analiza ponavljalcev
  • analiza individualiziranih programov OPP
  • analiza realizacije pouka
  • sodelovanje in/ali vodenje v šolskih projektih
 5. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
  • seminarji
  • sodelovanje na študijskih skupinah
  • supervizija
  • transakcijska analiza
  • multiplikator za področje Ključne konpetence učenje učenja

Kontaktirajte nas

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice
07 / 499 25 50
ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si

Uradni podatki

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Več podatkov »