Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri
VSŠB
UNESCO

Obvestila staršem

Obvestila namenjena staršem dijakov.


Obvestilo staršem - september 2013

ETrŠ Brežice, 3. 9. 2013 – V skladu z internim šolskim koledarjem bo prvi roditeljski sestanek v tekočem šolskem letu praviloma v ponedeljek, 9. 9. 2013 (za 1. in 2. letnike TRG-spi, EKT-ssi, LOT-ssi) in v torek, 10. 9. 2013 (za 3. in 4. letnik EKT-ssi, LOT-ssi ter 1. in 2. letnik EKT-pti) v popoldanskih urah. Dijaki bodo staršem prinesli vabila razrednikov, v katerih bo naveden natančen čas in prostor sestanka.

Veselimo se prvega srečanja z vami.

Ravnatelj:
Martin Šoško


ETrŠ Brežice
Bizeljska 45
8250 Brežice

Brežice, 16. 6. 2010

OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI

Spoštovani starši,

s šolskim letom 2010/2011 bomo v ETrŠ Brežice začeli zagotavljati dijakom šolsko malico v skladu z novim Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010). Pozitivne izkušnje preteklih dveh let nameravamo upoštevati tudi v bodoče in upamo, da bomo skupaj s starši uspešno poskrbeli za primerno prehrano dijakov v času pouka in s tem za zdrav razvoj mlade generacije.

Časa za priprave na zagotavljanje malice pod spremenjenimi zakonskimi pogoji je sorazmerno malo. Ker je prvi pogoj za uspešno izvedbo pravočasno obveščanje, objavljamo v prilogi novi zakon in kratko pojasnilo o državnih subvencijah. Ko bo Svet zavoda ETrŠ Brežice sprejel Pravila šolske prehrane, bomo na tej spletni strani objavili tudi ta.

Prosimo vas, da pozorno preberete obe prilogi in – če je vaša odločitev pozitivna – svojega otroka čim prej prijavite na malico s prijavnico »Prijava dijaka na šolsko prehrano« (v šoli so na voljo že natisnjeni obrazci). Z zgodnejšim zbiranjem prijav bomo namreč laže zagotovili primerno malico že v začetku septembra. 

Pričakujemo, da se bo ob uvedbi novosti pojavila kakšna nejasnost. Odgovore na odprta vprašanja bomo skušali poiskati sproti. O tem vas bomo obveščali na tej spletni strani, po potrebi pa tudi pisno.

V pričakovanju dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

Ravnatelj:
Martin Šoško

Priloge: 


EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE Brežice, 7. 4. 2010

V vednost staršem:

OKROŽNICA št. 4

Spoštovani profesorji in dijaki,

zaradi vključitve v vseslovensko akcijo »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« je s šolskim koledarjem načrtovana delovna sobota dne 10. 4. 2010 prestavljena na 17. april.

Prizadevanjem za čistejše okolje se bomo pridružili s čiščenjem šole in šolske oklolice, dijaki, ki bodo tega dne opravili nadomestni športni dan, pa bodo spotoma počistili še pohodno pot. Predvidevamo, da bomo ob okoljevarstvenih aktivnostih našli čas tudi za kakšno športno srečanje. Podrobnejše informacije vam bomo posredovali v naslednjem tednu.

Avtobusne prevoznike bomo o spremembi šolskega koledarja pravočasno obvestili.

Ravnatelj:
Martin Šoško

 


 

Spoštovani starši,

ob pričetku gradnje težko pričakovane šolske telovadnice smo dijake, študente in delavce šole obvestili o potrebnih ukrepih s priloženo okrožnico. Prosimo vas, da s svojim vplivom pripomorete k skupnemu cilju – spoštovanju sprejetih ukrepov in s tem večji varnosti.

Ravnatelj:
Martin Šoško

 

EKONOMSKA IN TRGOVSKA
ŠOLA BREŽICE Brežice, 25. 1. 2010

OKROŽNICA št. 3

Spoštovani profesorji, dijaki in študenti,

gradnja šolske telovadnice pri ETrŠ Brežice je končno stopila s papirja na resnična tla. Izvajalec del podjetje CGP Novo mesto danes začenja urejati gradbišče. V naslednjih mesecih bo dogajanje na gradbišču vsekakor vplivalo na delovni utrip šole, zato moramo predvsem iz varnostnih razlogov poskrbeti za nujne ukrepe:

  1. Prihajanje v šolo in zapuščanje šolskega območja mora biti maksimalno previdno. Spoštovati moramo cestnoprometne predpise, in sicer:
    kot pešči uporabljamo za gibanje v okolici šole izključno predvidene poti, t. j. pločnik in tlakovane dohode k šoli, cesto prečkamo obvezno na prehodu za pešče;
    vozila parkiramo dosledno na asfaltiranem šolskem parkirišču; ustavljanje in parkiranje na dohodni cesti k šoli in stadionu je prepovedano, ker je to ob prisotnosti tovornjakov in delovnih strojev nevarno.
  2. Vzhodni del dvorišča bo ograjen in dostop na to območje bo dovoljen samo gradbincem. Tudi na preostalem delu dvorišča moramo omejiti gibanje na nujni minimum, da se izognemo nevarnosti nesreče. To bomo dosegli tako, da bomo dosledno spoštovali določila veljavnih Šolskih pravil, v katerih je zapisano, da izhodi iz šolske stavbe med poukom in malimi odmori niso dovoljeni. Izhod na šolsko območje je možen v času glavnega odmora, odhod v mesto pa z dovolilnico staršev.
  3. Učiteljski zbor ETrŠ Brežice je na konferenci 22. decembra 2009 sprejel sklep o reorganizaciji dežurstva. Dežurna dijaka bosta svoje dolžnosti opravljala v avli šole, neposredno pred prehodnimi vrati. Študente in zunanje obislkovalvce bosta usmerjala na stopnišče, ki vodi do tajništva šole. Vhod v garderobe bo z zunanje strani v času pouka zaprt, enako prehodna vrata. Dežurna dijaka bosta imela ključe od prehodnih vrat, da bo zagotovljen nemoten hiter umik iz stavbe v primeru nevarnosti. Za ustrezna navodila dežurnim dijakom je zadolžen razrednik, med dežuranjem pa skrbita za izvajanje dnevnih nalog dežurna učitelja.
    Učiteljski zbor je sprejel tak sklep zaradi vse pogostejših prihodov neznanih oseb v šolo, kar je pripeljalo tudi do nekaj neljubih incidentov. Z reorganizacijo dežurstva bomo vsekakor zmanjšali nekontroliran vstop v šolsko stavbo in tako zagotovili večjo varnost.
  4. V času intenzivnih gradbenih del je pričakovati precej več hrupa, kar bo nekoliko motilo šolsko delo. Z gradbinci se bomo skušali sproti dogovarjati, da bodo v kritičnih obdobjih, npr. v času poklicne mature, izvajali manj hrupna dela.

Sicer pa pričakujem, da bomo potrebne omejitve sprejeli z razumevanjem, kar ob pogledu na nastajajočo telovadnico najbrž ne bo pretežko.


Ravnatelj:
Martin Šoško
 


 

Spoštovani starši in skrbniki naših dijakov,

v skrbi za varnost dijakov – vaših otrok Vas na začetku šolskega leta prosimo za sodelovanje.

Vseskozi veljaven šolski red predpisuje, da se lahko dijaki med glavnim odmorom (10.25 – 10.55) zadržujejo v šoli ali na šolskem dvorišču. Žal pa opažamo, da veliko dijakov odhaja izven tega območja v bližnje trgovine in lokale, kar je nesprejemljivo in zaradi prometa ter naglice tudi nevarno. V prihodnje bomo te izhode dosledno sankcionirali po objavljenem pravilniku. Da bi se izognili vašim pomislekom ob izrekih ukrepov, Vas prosimo, da nas pri tem podprete in se z dijaki doma pogovorite.

Če pa ugotavljate, da so za vašega otroka ti izhodi nujni, Vas prosimo, da podpišete priloženo izjavo in s tem v času glavnega odmora prevzamete vso moralno in materialno odgovornost za varnost dijaka, ki je mi v primeru takšnih izhodov ne moremo. Vaš otrok bo s to izjavo neomejen pri izhodih med glavnim odmorom.

Hkrati Vas obveščamo, da so posamezni izredni izhodi (v nujnih primerih) tudi možni z dovolilnico, ki jo podpiše razrednik, ravnatelj ali njegova pomočnica.

Za večjo varnost smo odgovorni vsi skupaj.

Ravnatelj
Martin Šoško

Kontaktirajte nas

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice
07 / 499 25 50
ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si

Uradni podatki

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Več podatkov »