TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating 'a.U.bind(a)') https://www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vflZtlUfs/www-embed-player.js:421 in Pg https://www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vflZtlUfs/www-embed-player.js:408 in Og https://www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vflZtlUfs/www-embed-player.js:439 in ch https://www.youtube.com/yts/jsbin/www-embed-player-vflZtlUfs/www-embed-player.js:541 https://www.youtube.com/embed/Y8NXrQmsEcc:12 Logistični tehnik - Ekonomska in Trgovska šola Brežice
Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri
VSŠB
UNESCO

Logistični tehnik

LOGISTIČNI TEHNIK je 4-letni srednji strokovni program. Dijaki program končajo s poklicno maturo. Usposobijo se za strokovno delo v podjetjih in si hkrati pridobijo široka splošna znanja, ki jim omogočajo nadaljevanje študija na višjih, visokih ali univerzitetnih študijskih programih.

Predmetnik združuje znanja in veščine s področja tehnike, prometa, ekonomije, informatike in komunikacije ter organizacije. Primeren je tako za fante kot za dekleta, ki jih zanimajo tehnološka znanja in promet, imajo organizacijske veščine in si želijo pridobiti znanja iz sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije ter ekonomskih zakonitosti svetovnega tržišča.

Praktične izkušnje in veščine si bodo pridobivali pri praktičnem pouku v šoli, pa tudi pri praktičnem usposabljanju neposredno v delovnem procesu pri potencialnih delodajalcih.

Dijaki se usposobijo v umirjeno dinamično osebnost, za zagotavljanje varnega, okolju prijaznega, defenzivnega, hitrega in gospodarnega pretoka oseb, potnikov in blaga v lokalnem in globalnem prostoru. Zaposlitvene možnosti se raztezajo od proizvodnih, transportnih in trgovskih podjetji do špedicije, carine, železnice, letališč, vojske in policije.

Poklicno-tehniški program

Poklicno-tehniški program po spremembi v šolskem letu 2003/04 zagotavlja enaka strokovna znanja, kot jih pridobijo maturanti v srednjem strokovnem izobraževalnem programu ekonomski tehnik.

Program rednega izobraževanja traja dve leti. Sestavljen je iz predmetov, ki predstavljajo razliko med programoma trgovec in ekonomski tehnik. Vanj se lahko vpišejo vsi, ki so si v srednjem poklicnem izobraževanju pridobili poklic prodajalca, administratorja ali poslovnega tajnika.

Dijaki ob koncu izobraževanja opravljajo poklicno maturo in si pridobijo poklic ekonomskega tehnika v komercialni smeri. Zaposlitev lahko najdejo v komerciali, kot trgovski potniki, poslovodje, v špediciji in podobnih strokah.

Nadaljevanje izobraževanja je možno redno ali izredno na višjih šolah ali na visokošolskih strokovnih programih slovenskih univerz ter na vseh samostojnih visokošolskih zavodih. Z opravljeno dodatno izpitno enoto v okviru splošne mature je možen vpis tudi na nekatere smeri univerzitetnega študija.

Kontaktirajte nas

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice
07 / 499 25 50
ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si

Uradni podatki

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Več podatkov »