Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih. Sprejmi in zapri
VSŠB
UNESCO

Izpis iz evidence

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Telefon: 07/ 49 92 550
Faks:  07/ 49 92 970

Datum: 4. 3. 2013

INFORMACIJA OBČANOM O PRIDOBITVI NADOMESTNE JAVNE LISTINE
(»dvojnika spričevala«)

Postopek pridobitve nadomestne javne listine:
1. Za izgubljen, uničen ali kakor koli drugače odtujen izvirni dokument lahko upravičenec pridobi nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence, za kar upravičenec na šolo naslovi IZJAVO O PREKLICU JAVNE LISTINE (obrazec je v nadaljevanju te informacije).

2. Pred oddajo vloge je potrebno izvršiti plačilo upravne takse v znesku 1,88 € (za vsak/en dokument, s tem, da izpis iz evidence za spričevalo PM z obvestilom o uspehu/spričevalo ZI z obvestilom o uspehu šteje za en dokument, sicer izdan v dveh delih), pri čemer morate uporabiti naslednje podatke:
namen plačila: plačilo upravne takse, koda namena: GOVT, naziv prejemnika: UPRAVNE TAKSE LJUBLJANA, števila računa 0110  0100  0315  637, referenca: 11  72605-7111002-6000113.

Potrdilo o plačilu priložite k vlogi.

3. Za izdajo nadomestne javne listine (izpisa iz evidence) je potrebno plačati znesek 10,00 €/za en/vsak dokument. Znesek je plačljiv na transakcijski račun šole št. 01100-6030726034 pri UJP Novo mesto, sklic  00 760530 ali  osebno na blagajni v tajništvu šole. V primeru plačila na transakcijski račun je potrebno k vlogi priložiti potrdilo o plačilu.

4. Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10) bo šola prosilcu izdala nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence v roku 15 dni od prejema popolne vloge in izvršenega plačila.

Podlage za izdajo nadomestnih javnih listin v zakonih:
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - uradno prečiščeno besedilo - ZUT-UPB5); Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, uradni list RS, št. 44/2008 z dne 7. 5. 2008 in spremembe.

 

 

Kontaktirajte nas

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice
07 / 499 25 50
ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si

Uradni podatki

Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice

Več podatkov »